Tui-na

Tui-na je Kitajska vrsta terapije in je bila kot del Tradicionalne kitajske medicine (TKM) uporabljena zadnjih 4.000 let. Temelji na tradicionalni TKM teoriji o pretoku QI-ja kot osnovno terapevtsko orodje. Preko uporabe masaže mišic in vezi, se Tui-na trudi vzpostaviti bolj harmoničen pretok QI-ja preko energijskih kanalov in s tem omogočiti telesu, da se samo ozdravi.

IMG_8129

Številne različice Tui-na masaže lahko najdemo v različnih področjih Kitajske. Po literaturi jih je več kot 110 vrst. V klinični praksi se najpogosteje uporablja okrog 20 osnovnih in 16 sestavljenih masažnih prijemov. Cilj vsakega masažnega prijema je sproščanje mišic in kit, omogočanje neoviranega pretoka energije po meridijanih (energijskih kanalih), izničenje učinkov zunanjih in notranjih patogenih dejavnikov, izboljšanje pretoka krvi in odprava zastojev krvnega pretoka. Poleg tega masaža omili tudi krče, bolečine in adhezije. 

Kitajski predniki v dolini Rumene reke so okrog 2.700 let p.n.š. prvič zbrali primitivne izkušnje o masaži. Narodni zdravniki imenovani tudi čudežni zdravniki v obdobju dinastije Šang (1.700 p.n.š.) so imeli velik vpliv na ljudi v tem času.

Na področju današnje Kitajske se je skozi zgodovino odvijalo veliko vojn za določena področja (vojne med ‘dinastijami’ ), tekom teh vojn so imeli zdravniki možnost preizkušati določene tehnike zdravljenja s Tui-na terapijo. Takšno preizkušanje tehnik je hkrati privedlo do sistematizacije in arhiviranja le teh. Preko poizkušanje določenih prijemov na poškodovanih vojakih so lahko zdravniki prenesli svoje izkušnje tudi na civilno prebivalstvo in ga uporabili v preventivne namene. V obdobju vladavine Treh kraljev je Tui-na doživljala stalen napredek, Ge Hong je prvi shematsko zbral recepte, zdravila, indikacije in terapevtske principe Tui-na.

IMG_8194

V obdobju od leta 701-703 za časa ‘Japonske civilne in vojne dinastije’ , so zapisali, da je bila masaža eden od obveznih izpitov za študente medicine. Med tem so na kitajskem v cesarski bolnišnici odprli tudi otroški oddelek, kjer so zdravniki izvajali masažo za dojenčke. Nekaj kasneje so Tui-na masažo razdelili na otroško in kostno mišično.

 
V obdobju dinastije Ming je bila masaža na uradnem inštitutu cesarskih zdravnikov uvrščena med 13 uradnih delov TKM.  Izkušnje iz tega obdobja so privedle do prve izdaje knjige o otroški Tui-na masaži.
 
 
Tui-na masaža je bila v obdobju Ging dinastije (1644-1911) izključena iz uradnega programa TKM cesarske bolnišnice zaradi mišljenja, da neposredno fizično dotikanje pacienta uničuje njegovo eleganco.Tui-na je v tem obdobju preživela zaradi uporabe le te v nižjih slojih. Znanje se je prenašalo le z ljudskimi zapisi o zdravljenju.
 
TKM je zopet doživela razcvet v 50-ih letih prejšnjega stoletja. Razlog za to je spoznanje tedanjih oblasti o prednostih TKM-ja vključno z Tui-na masažo. Od takrat se TKM močno razvija.Leta 1956 je bila pod upravo Ministrstva za zdravje osnovana Akademija za tradicionalno kitajsko medicino. Na vseh državnih univerzah TKM je postala Tui-na masaža obvezen del učnega procesa. Indikacije za Tui-na terapije so se razširile in danes vključujejo tudi internistične in kirurške bolezni, ginekologijo, pediatrijo, travmatologijo in ORL.Trenutno na Kitajskem deluje 25 fakultet za TKM, vsaka fakulteta ima inštitut za Tui-na terapijo in akupunkturo.